Průvodce
nákupem ve světě moderních
digitálních technologií


Všeobecné podmínky používání Průvodce nákupem

Všeobecné podmínky používání internetových stránek Průvodce nákupem

Autorská práva: Pokud zpravidla není uvedeno jinak, pak autorská práva k jednotlivým textům nebo grafickým prvkům publikovaných na stránkách přísluší vždy provozovateli stránek. Veškeré ochranné známky nebo např. i jiné označení třetích stran, které může být na stránkách umístěno, přísluší vždy jejich právoplatným držitelům a je použito pouze k identifikaci příslušných firem nebo jejich výrobků.

Omezení odpovědnosti: Provozovatel nezaručuje, že všechny uveřejněné informace jsou vždy správné, úplné či aktuální. Provozovatel neodpovídá za případnou škodu nebo i jinou újmu, která může vzniknout při použití těchto informací. Zároveň provozovatel stránek nenese odpovědnost za obsah cizích stránek, na které je dále odkazováno.

Ochrana osobních údajů: Provozovatel nesbírá žádné osobní nebo neosobní údaje o uživatelích stránek jako např. cookie, IP adresy apod. Na stránce, ale mohou být použity aplikace třetích stran, které již některé neosobní informace mohou využívat pro cílení nebo zobrazovaní reklam.

Odpovědnost uživatele: Uživatel nese odpovědnost za důsledky svého chování ve spojení s používáním stránek a souhlasí, že nebude tyto stránky používat k aktivitám, které by mohly poškodit funkčnost stránek nebo byly v rozporu s platnými zákony České republiky.

Nakupujte výhodně pouze v e-shopech, které zároveň nabízejí
nízkou cenu a dopravu zdarma

 Prozkoumat nabídkyCopyright 2015 - 2016 PruvodceNakupem.cz, Všechna práva vyhrazena

Webdesign a SEO © 2015 MK